Katolicka Szkola Podstawowa
O szkole

Dobra szkoła to takie miejsce,
do którego dzieci chodzą z radością

  Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy istnieje od 2004 r. Placówka została założona, dzięki życzliwości burmistrza i radnych oleśnickich przez pana Adama Mroczkowskiego na bazie likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 9.

O szkole:

  • Uznajemy hierarchię wartości opartą na dekalogu, poszanowaniu drugiego człowieka i otaczającego środowiska, wpajamy poczucie patriotyzmu i zachowanie polskich tradycji.
  • Stawiamy na bezpieczeństwo - u nas nie ma anonimowości, nauczyciele znają wszystkie dzieci, a wszelkie problemy wychowawcze są rozwiązywane na bieżąco.
  • W naszej szkole klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów, co umożliwia indywidualną pracę z dzieckiem.
  • Posiadamy rozszerzony wymiar godzin i przedmiotów (np.: dwa języki obce, matematyka, język polski)
  • Nasi uczniowie języka angielskiego - jako podstawowego - uczą się codziennie, a od klasy III dodatkowo języka niemieckiego.
  • W naszej szkole gościmy wolontariuszy z odległych krajów (m.in. z Chin, Brazylii, Indonezji, Wietnamu), którzy przybliżają uczniom swoją kulturę oraz prowadzą zajęcia w języku angielskim.
  • Podejmujemy wiele działań w systemie pozalekcyjnym
  • Zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.
  • Szukamy uzdolnień dzieci i rozwijamy je na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych np.: kółko teatralne i komputerowe, warsztaty plastyczne, ciekawe zajęcia na świetlicy.
  • Uczestniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Katolicka Szkoła Podstawowa to szkoła skuteczna i bezpieczna.

Projekt i wykonanie: Bożena i Andrzej Piaseccy