Katolicka Szkola Podstawowa
Rada Rodziców i Trójki Klasowe

Rada Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców:
PKO BP 10 1020 5297 0000 1602 0166 0232

Trójki Klasowe
Projekt i wykonanie: Bożena i Andrzej Piaseccy